Od 1. 9. 2021 bodo starši oproščeni plačila za drugega oziroma tretjega otroka   

Spoštovani starši,
v vednost vam posredujemo vsebino Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 18/21), ki je bil objavljen 9.2.2021.

  1. člen
    V 32. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
    »Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun«.
Skip to content