Program za krepitev moči prijaznosti

Projekt poteka pod okriljem ISA inštituta.
Namen: Program temelji na principih čuječnosti in spodbuja krepitev osebne
prožnosti pri mlajših otrocih. Razvili so ga v organizaciji Healthy Minds
Innovations, Inc. iz ZDA.
Cilji:
– Spoznati koncept moči značaja, osebne prožnosti in čuječnosti.
– Usposobiti se za izvajanje Programa za krepitev moči prijaznosti z otroki v
vrtcu.
– Izvedba 24 kratkih delavnic, na katerih se z otroki pogovarjamo o čuječnosti, čustvih, načinih, kako smo lahko prijazni do sebe in do drugih, kako lahko umirimo svoje misli in svoje telo, o hvaležnosti.
– Preko izkustvenega dela krepiti lastno osebno prožnost.
Tematski sklopi programa:
– Čuječa telesa in sejanje semena prijaznosti
– Čustva čutim znotraj v sebi
– To, kako se počutim znotraj v sebi, se kaže navzven
– Skrb za močna čustva
– Umirjanje in razreševanje problemov
– Hvaležnost
– Vsi ljudje smo odvisni drug od drugega in od zemlje
– Hvaležnost in skrb za naš svet

Čas izvajanja: celo šolsko leto
Vodja projekta: Tjaša Jerič, mag. ped.
Članici projektnega tima: Sabina Senčar, dipl. vzg., Tjaša Jerič, svetovalna
delavka
Sodelujoči: oddelek 5-7 let starih otrok

Skip to content