POSLOVNI ČAS VRTCA

Vrtec Radenci – Radenski mehurčki obratuje vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in ob dela prostih dnevih. V času praznikov in počitnic si vrtec pridružuje pravico do združevanja oddelkov in zaprtja enote Grozdek. V tem primeru imajo starši možnost vključiti otroka v enoto Mehurčki v Radencih, ki je odprta skozi vso leto.

Enota Mehurčki 5.00-16.30
Enota Grozdek 5.30-16.30
Ravnateljica od ponedeljka do petka: 7.00-15.00
Tajnica VIZ VI v ponedeljek in sredo: 8.00-15.00, v torek, četrtek in petek: 8.00-14.00
Računovodkinja od ponedeljka do petka: 7.00-15.00
Svetovalna delavka v ponedeljek in vsak četrti torek: 7.00-15.00
Vodja prehrane in ZHR v četrtek in vsako četrto sredo: 7.00-15.00
Skip to content