GOZDNI VRTEC

Globalni cilj: Načrtovanje in implementiranje dejavnosti s področja gozdne pedagogike v oddelke vrtca.

Gozd kot učilnica in vir idej za vsa področja kurikula, kjer ob uporabi različnih didaktičnih pristopov, težimo k razvoju aktivnih in sodobnih učnih metod v naravi in z naravo.
Oddelki, vključeni v projekt bodo vsaj enkrat tedensko izvajali vzgojno izobraževalni proces v gozdu.
Dejavnosti na nivoju vrtca bodo potekale v skladu s smernicami Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, v katero je vključen vrtec.
Gozd je prostor, kjer se dela v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Učenje v naravi otrokom ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev. Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, jezika, ampak vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti, cel oddelek se razvija kot skupina in krepi se socialna mreža.

Čas izvajanja: celo šolsko leto
Vodja projekta: Sabina Senčar
Sodelujoči: otroci in strokovni delavci enote Grozde
Celoletna kotizacija (članarina) znaša 97,60 eur.

Skip to content