Erasmus+

A) PROJEKT KA 210: Play for Learning Languages (Učenje jezika skozi igro)
Namen projekta je spodbujati sodelovanje med vzgojitelji in učitelji iz treh
vrtcev in/ali osnovnih šol iz Slovenije, Italije in Turčije. Otroci se bodo preko iger
25
učili jezik – tako angleščino kot materinščino. Rezultat tega partnerstva bo
katalog iger za poučevanje materinščine/angleščine za otroke.
Osnovni cilji projekta so naslednji:
1. Spodbujati otroke k usvajanja besedišča slovenskega in angleškega
jezika
2. Spodbujati vzgojitelje k izmenjavi praks
3. Spodbujati vzgojitelje, da izboljšajo svoje znanje angleščine
4. Graditi samospoštovanje in zaupanje otrok pri uporabi slovenščine in
angleščine
5. Gojiti spoštovanje do drugih prepričanj, medkulturnih odnosov in
empatije.
Partnerji v projektu:
1) Vrtec Radenci – Radenski mehurčki (Slovenija)
2) Instituto Comprensivo »F. E. Cangiamila« (Italija)
3) Ozel Ugur Unye Fatsa Ilkokulu (Turčija)
V sklopu projekta smo že izvedli eno srečanje partnerjev preko spletnega
portala ter tri obiske partnerskih držav, na vsakem obisku je prisostvovalo pet
predstavnikov iz vsakega zavoda. Načrtujemo še eno virtualno srečanje, in
sicer v mesecu oktobru, ki ga organizira naš vrtec.
Plan aktivnosti:
1) Virtualno srečanje od 5. 12. do 7. 12. 2022 (2 uri): organizira turški partner
2) Mobilnost v Italiji od 27. 2. do 3. 3. 2023: organizira italijanski partner
3) Mobilnost v Sloveniji od 17. 4. do 21. 4. 2023: organizira slovenski partner (mi)
4) Mobilnost v Turčiji od 29. 5. do 2. 6. 2023: organizira turški partner
5) Virtualno srečanje od 16. 10. do 18. 10. 2023 (2 uri): organizira slovenski
partner (mi)
Projekt se bo izvajal eno leto (1. 11. 2022 – 31. 10. 2023)
Vrtec je za izvajanje že prejel evropska sredstva – 16.000 evrov. Po zaključku
projekta pa bomo prejeli še 4.000 evrov – skupaj 20.000 evrov.
B) JOB SHADOWING (senčenje)
Vrtec bo v letošnjem šolskem letu sodeloval tudi z Børnegården Nejs iz mesta
Broager na Danskem.
26
Strokovni delavci iz mesta Broager bodo preko projekta Erasmus+ KA121 prišli
na dvodnevni obisk v naš vrtec, kjer bodo obiskovali oddelke in se seznanjali z
vsebinami trajnostne vzgoje.
V času njihovega obiska, ki bo predvidoma od 15. – 16. novembra 2023, se bo
pripravil program. Danski partnerji bodo predstavili svoje zavode.
C) PROJEKT KA 121: Trajnostno igrišče (Sustainable playground)
Cilji:
– Nadgraditi znanje in kompetence strokovnih delavcev z vsebinami
trajnostnega okolja
– Nadgraditi učno okolje z vsebinami trajnostne vzgoje
– Ozaveščati starše in lokalno skupnost o vsebinah trajnostnega razvoja in jih
spodbujati k vnašanju teh vsebin v vsakodnevno življenje
– Pri otrocih spodbujati razvoj vrednot in kompetenc v učnem okolju, ki sledi
vsebinam trajnostne vzgoje
Vsebine (povezane s cilji):
– Spremljanje dela strokovnih delavcev partnerskih vrtcev ter učno kolje, ki ga
ustvarjajo in v katerem pripravljajo aktivnosti. Posledično bomo s tem krepili
kompetence strokovnih delavcev s področja trajnostnega razvoja, spoznavali
inovativne metode in tehnike dela ter izboljšali učenje tujih jezikov tako
strokovnih delavcev kot deloma tudi otrok. S pridobljenim znanjem in
izkušnjami strokovnih delavcev bodo pridobili tudi otroci, saj bodo strokovni
delavci vnašali nove metode v svoje delo.
– Vrtec je vključen že v druge projekte in aktivnosti, ki sledijo ciljem in vsebinam
trajnostnega razvoja (podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, eko
vsebine, trajnostna mobilnost, ločevanje odpadkov, varčevanje s hrano, z
energijo, vodo, .. gozdni vrtec idr.). Te vsebine želimo nadgraditi in jih še bolj
ozavestiti.
– Predstavitev našega projekta staršem in lokalni skupnosti. Priprava
promocijskega gradiva, oglaševanje v medijih, povabilo k sodelovanju.
Partnerski vrtci, kjer se bo spremljalo delo:
– Børn & Uddannelse, Sønderborg (Danska)
– Nipiagogeio Latsion, Nicosia (Ciper)
– Samson Adriana, Fălticeni (Romunija)
– Šilutės lopšelis – darželis »Raudonkepuraitė«, Šilutė (Litva)
– Ceip El Garbí, I’Eliana (Španija)
27
Koordinator na nivoju vrtca: Barbara Gomboc, ravnateljica
Člani tima: Barbara Gomboc, dipl. prof. ang. in ped., Nataša Klement Jendrić,
vzg., Katja Kovačič, dipl. vzg., Aleksandra Fifolt, dipl. vzg., Mario Potočnik, dipl.
vzg., Niko Pelc, vzg., Lucija Ogrin, vzg.
Trajanje projekta: od 15. 10. 2023 do 14. 3. 2025
Sredstva: Vrtec bo za izvajanje projekta projekt nepovratna evropska sredstva
v višini 31.220 eurov.

Skip to content