EKOŠOLA-EKOVRTEC

je nacionalni program, ki spodbuja okoljsko vzgojo, izobraževanje in ozaveščanje od vrtca do fakultete. Ekotim na začetku šolskega leta pripravi ekoakcijski načrt, ki ga izvajajo vsi oddelki vrtca, odvisno od izbranih tem in sklopov.

Teme in cilji v šolskem letu 2022/2023:

 1. A) ZGODNJE NARAVOSLOVJE
 2. Zdrava hrana in prehrana ter trajnostni razvoj – izziv današnjega časa
 • Izhajajoč iz lastnega bivalnega okolja osvetliti prehrano iz narodnopisnih virov slovenske narodne kuhinje in domače pridelke.
 • Otroke skozi različne aktivnosti ozaveščamo o pomenu zdravja. Spoznajo, da zdravje temelji na: zdravi in uravnoteženi prehrani, telesni aktivnosti, medsebojnih odnosih, varnem otrokovem okolju.
 1. Podnebne spremembe in biotska pestrost
 • Otrokom omogočimo izkustveno učenje o vremenu, živalskim in rastlinskih vrstah z opazovalnimi in eksperimentalnimi dogodki.
 • Otroci spoznajo rastlinske in živalska vrste v neposredni bližini vrtcev.
 • Spodbujamo jih, da beležijo in rišejo svoja opažanja o vremenu, živalih in rastlinah in da se odzivajo na spremembe v naravi.
 • Skupaj gradimo spoštljiv in pozitiven odnos do narave in okolja.

Na nivoju vrtca se je organiziral tudi vrtčevski podnebni dan dne, 19. 10. 2022, v okviru katerega so otroci izvedli štafetni tek.

 1. Semena in vrtovi – vrtčevska VRTilnica
 • Omogočanje otrokom situacijo vrtnarjenja, ki temelji na opazovanju, doživljanju in spoznavanju življenja rastlin, pomenu zemlje – prsti ter uporabnosti pridelkov za zdravo prehrano.
 1. B) AKTIVNOSTI V OKVIRU DVEH TEMATSKIH SKLOPOV: Energija-odpadki-trajnostna mobilnost
 2. Energija – Mladi v svetu energije
 • povečati zavest o varčevanju z energijo, o učinkoviti rabi energije
 • povečati zavest o trajnostni mobilnosti in vključevanje hoje, kolesarjenja, uporabe javnega potniškega prometa ter alternativnih oblik mobilnosti, z namenom zagotavljanja učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov.
 1. Odpadki
 • ozaveščanje otrok o pomenu ustreznega in odgovornega ravnanja z odpadki, koristni uporabi odpadkov, recikliranju in izdelavi novih, recikliranih izdelkov iz odpadnih materialov.
 • Eko paket
 • Odpadkom dajemo novo življenje
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet! – odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili, ločeno zbiranje rabljenih in odsluženih oblačil, likovni ali grafični predlog potiska škatle za zbiranje rabljenih oblačil, plakat, risba, kako ravnamo z rabljenimi in odsluženimi oblačili ..
 1. Trajnostna mobilnost – Misija: Zeleni koraki

Z izbiro prevoznega sredstva vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja – svojega in vseh v skupnosti. V projektu Misija: Zeleni koraki otroci proučujejo različne načine in oblike prevoza, predlagajo, kako preusmeriti promet na bolj trajnostne in okolju prijazne oblike prevoza ter poskušajo spreminjati lastne potovalne navade med šolskim letom in med počitnicami. S spremenjenimi oblikami prometa prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa, manjši onesnaženosti zraka (posebej v mestih), racionalni rabi virov v prometu in izboljšujemo svoje zdravje.

Skip to content